Aparatura medyczna i laboratoryjna

BLX BCT-620 II

Urządzenie do automatycznego przygotowywania i barwienia cienkowarstwowych preparatów cytologicznych.

BLX BCT-630

Zintegrowane z wirówką urządzenie do automatycznego przygotowywania i barwienia cienkowarstwowych preparatów cytologicznych.

Wondfo BGA-102

Przenośny analizator parametrów krytycznych.

Wondfo OCG-102

Przenośny analizator parametrów krzepnięcia.