Wspieramy walkę z pandemią

Firma JARWIS włączając się w walkę z ogólnoświatową pandemią COVID-19 przekazała w I kwartale br. w formie darowizn na rzecz placówek z całego kraju sprzęt i testy medyczne o wartości ponad 50.000 PLN